VNTHUVIEN.FORUMVI.COM

Free Download Zone!

Chúc bạn một ngày may mắn !
Nhận tìm tài liệu, đồ án, luận văn ... cho tất cả các ngành (miễn phí 100%) ! Click here
Hướng dẫn tải các link miễn phí có dạng adf.ly và ouo.io! Click here

Đăng Nhập

Quên mật khẩuPAGE STATS
Keywords

dược  việt  điển  


You are not connected. Please login or register

[VIỄN THÔNG] Vinasat

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 [VIỄN THÔNG] Vinasat on 22/12/2012, 9:09 pm

Admin

avatar
Quản trị tối cao
Quản trị tối cao
TÊN ĐỀ TÀI: Vinasat

TRÍCH DẪN NỘI DUNG:

Chỉ với lịch sử hơn 40 năm ra đời và phát triển trong diễn biến nhanh như vũ bão của cuộc cách mạng công nghệ Viễn thông, thông tin vệ tinh ngày nay đã trở nên quá quen thuộc trên phạm vi toàn cầu, trong đó có Việt Nam.
Trong tình hình chung của thế giới hiện nay, các quốc gia đều chú trọng phát triển theo xu hướng hội nhập với khu vực và toàn cầu hoá, vì lẽ đó vai trò của thông tin là rất quan trọng. Điều này đặt ra yêu cầu là phải có một mạng lưới thông tin hiện đại, đử sức đáp ứng những nu cầu kết nối đường thông tin đến mọi nơi, mọi lúc. Một trong những công nghệ viễn thông mới hiện nay là hệ thống thông tin sử dụng vệ tinh. Loại hình thông tin này tuy mới bắt đầu ứng dụng thực tiễn từ những năm 60, nhưng do có nhiều ưu điểm cho hệ thống viễn thông mà đến nay đã có sự phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng.
Trong bối cảnh vừa cạnh tranh khốc liệt vừa thừa kế những thành tựu vượt bậc với các phương thức truyền dẫn khác (điển hình là cáp sợi quang), thông tin vệ tinh ngày nay vẫn giữ vai trò quan trọng trong lĩnh vực truyền thông, đặc biệt tính quảng bá của nó đã và đang đảm nhiệm một tỷ trọng không nhỏ trong việc chuyển tải nhiều loại hình dịch vụ từ mạng viễn thông Quốc tế cho tới tận từng hộ gia đình.
Tiến trình áp dụng công nghệ thông tin vệ tinh vào mạng Viễn thông nước ta được bắt đầu từ năm 1980 đến nay đã là một yếu tố góp phần đem lại sự phồn vinh cho nền kinh tế quốc dân nói chung trong 25 năm qua. Hệ quả tất yếu của quá trình phát triển này là dự án phóng vệ tinh Viễn thông riêng của Việt Nam VINASAT-1, khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên quỹ đạo không gian
Trong đề tài này nghiên cứu tổng quan về lý thuyết thông tin vệ tinh địa tĩnh và khảo sát, phân tích và tính toán đường truyền qua vệ tinh với các trạm mặt đất

MỤC LỤC
Phần A: VỆ TINH VÀ MẠNG VSAT------------------------------------------------------------- 1
CHƯƠNG 1: THÔNG TIN VỆ TINH------------------------------------------------------------- 2
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG-------------------------------------------------------- 2
1.2 CÁC DẠNG QUỸ ĐẠO VỆ TINH------------------------------------------- 2
1.3. TỔNG QUAN VỀ VINASAT-1---------------------------------------------- 4
1.3.1. THÔNG TIN BĂNG TẦN-------------------------------------------------- 5
1.3.2. ƯU ĐIỂM THÔNG TIN VỆ TINH----------------------------------------- 8
1.4. PHẦN KHÔNG GIAN CỦA VINASAT------------------------------------ 9
1.5. KỈ THUẬT ĐA TRUY NHẬP VỆ TINH------------------------------------ 9
1.5.1. FDMA---------------------------------------------------------------------- 10
1.5.2. TDMA---------------------------------------------------------------------- 11
1.5.3. CDMA---------------------------------------------------------------------- 12
CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG MẠNG VỆ TINH VSAT VÀ HUB-------------------------- 13
2.1. CẦU TRÚC VSAT----------------------------------------------------------- 13
2.1.1 ANTEN TRẠM VSAT---------------------------------------------------- 14
2.1.1.1. ANTEN PARABOL---------------------------------------------------- 14
2.1.1.2. ANTEN CASEGRAIN------------------------------------------------- 14
2.1.1.3. ANTEN LỆCH BÙ----------------------------------------------------- 15
2.1.2. KHỐI THIẾT BỊ NGOÀI TRỜI------------------------------------------ 16
2.1.3. KHỐI THIẾT BỊ TRONG NHÀ------------------------------------------ 18
2.2. KỈ THUẬT TRẠM HUB--------------------------------------------------- 18
2.2.1. MÔ HÌNH TỔNG QUÁT HUB------------------------------------------ 18
2.2.2. THIẾT BỊ RF-------------------------------------------------------------- 19
2.2.3. THIẾT BỊ MODEM IF---------------------------------------------------- 20
2.2.4. THIẾT BỊ BĂNG GỐC HBE--------------------------------------------- 21
2.2.5. THIẾT BỊ XỬ LÍ PHÁT TX-PCE---------------------------------------- 22
2.2.6. THIẾT Bị ĐIỀU KHIỂN VÀ XỬ LÍ THU (RX PCE)------------------- 22
2.2.7. THIẾT Bị GIAO TIẾP ĐƯỜNG DÂY (LIE)---------------------------- 22
2.2.8. TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN MẠNG (NNC)--------------------------- 23
2.3. PHẦN VỆ TINH------------------------------------------------------------ 24
2.3.1. PHÂN ĐOẠN KHÔNG GIAN ------------------------------------------ 24
2.3.1.1. TẢI HỮU ÍCH---------------------------------------------------------- 24
2.3.1.1.1. BỘ PHÁT ĐÁP------------------------------------------------------- 25
2.3.1.1.2. ANTEN TRÊN VỆ TINH-------------------------------------------- 28
2.3.1.2. PHẦN THÂN (BUS)--------------------------------------------------- 29
CHƯƠNG 3: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRẠM VSAT, HUB VÀ ĐIỀU KHIỂN VỆ TINH 30
3.1. LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC ĐA TRUY NHẬP----------------------- 30
3.2. HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG VSAT---------------------------------------- 30
3.3. ĐIỀU KHIỂN VỆ TINH---------------------------------------------------- 32
3.3.1. PHÂN HỆ ĐO BÁM VÀ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA------------------------ 33
CHƯƠNG 4: CÔNG NGHỆ VSAT-IP----------------------------------------------- 35
4.1. GIỚI THIỆU----------------------------------------------------------------- 35
4.2. VSAT IPSTAR-------------------------------------------------------------- 35
CHƯƠNG 5: NHIỄU VÀ CÁCH GIẢM NHIỄU----------------------------------- 42
5.1. GUỒN GÂY NHIỄU-------------------------------------------------------- 42
5.2.CÁC ĐẶC TÍNH CỦA ANTEN ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHIỄU----------- 44
5.2.1.CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA ANTEN VSAT---------------------------------- 44
5.2.2.ĐỘ PHÂN CÁCH CỦA ANTEN----------------------------------------- 45
Phần B:TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ----------------------------------------------------------- 46
CHƯƠNG 6: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VSAT IPSTAR PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ MẠNG VSAT IPSTAR-------------------------------------------------------------------------- 47
6.1. GIỚI THIỆU CHUNG------------------------------------------------------ 47
6.2. CÁC THÔNG SỐ CẦN TÍNH TOÁN------------------------------------- 47
6.3. BÀI TOÁN THỰC TẾ------------------------------------------------------ 49
6.3.1. GIỚI THIỆU CHUNG---------------------------------------------------- 49
6.3.2. MÔ HÌNH VÀ MỘT SÓ TUYẾN THÔNG TIN------------------------ 49
6.3.3. TÍNH GÓC NGẨNG VÀ GÓC PHƯƠNG VỊ--------------------------- 50
6.3.3.1 GÓC NGẨNG----------------------------------------------------------- 50
6.3.3.2. GÓC PHƯƠNG VỊ ----------------------------------------------------- 51
6.3.4. TÍNH TOÁN ĐƯỜNG LÊN---------------------------------------------- 52
6.3.4.1. CÔNG SUẤT PHÁT---------------------------------------------------- 52
6.3.4.2. HỆ SỐ KHUẾCH ĐẠI GTXe-------------------------------------------- 52
6.3.4.3. EIRPe-------------------------------------------------------------------- 53
6.3.4.4. TỔNG SUY HAO------------------------------------------------------- 53
6.3.4.5. ĐỘ LỢI ANTEN THU ------------------------------------------------- 54
6.3.4.6. MẬT ĐỘ DÒNG CÔNG SUẤT BỨC XẠ---------------------------- 54
6.3.4.7. ĐỘ LÙI ĐẦU----------------------------------------------------------- 54
6.3.4.8. TỈ SỐ SÓNG MANG TRÊN NHIỄU---------------------------------- 55
6.3.5. TÍNH TOÁN ĐƯỜNG XUỐNG----------------------------------------- 56
6.3.5.1. HỆ SỐ KHUẾCH ĐẠI ANTEN THU --------------------------------- 56
6.3.5.2. TỔNG SUY HAO TUYẾN XUỐNG---------------------------------- 56
6.3.5.3. HỆ SÓI PHẨM CHẤT CỦA TRẠM MẶT ĐẤT (G/T)E.------------ 56
6.3.5.4. TỈ SỐ SÓNG MANG TRÊN TẠP ÂM TUYẾN XUỐNG------------ 58
6.3.5.5. ĐỘ LÙI ĐẦU RA OBO------------------------------------------------ 58
6.3.5.6. CÔNG SUẤT BỨC XẠ ĐẲNG HƯỚNG TƯƠNG ĐƯƠNG ------- 59
6.3.5.7. TỈ SỐ SÓNG MANG TRÊN TẠP ÂM NHIễU
TUYẾN XUỐNG ---------------------------------------------------------------- 60
6.3.5.8. TỈ SỐ SÓNG MANG TRÊN TẠP ÂM NHIỄU XUYÊN ĐIỀU CHẾ TUYẾN XUỐNG 60
6.3.5.9. TỈ SỐ SÓNG MANG TRÊN TẠP ÂM NHIỄU GIAO THOA TUYẾN XUỐNG 61
6.3.5.10. TỈ SỐ SÓNG MANG TRÊN TẠP ÂM NHIỄU GIAO THOA TOÀN TUYẾN 62
CHƯƠNG 7:THIẾT KẾ MẠNG VSAT IPSTAR THỰC TẾ TẠI VIỆT NAM
7.1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG. --------------------------------------------------- 64
7.2. TÍNH TOÁN ĐƯỜNG TRUYỀN TUYẾN THÔNG TIN VỆ TINH VINASAT-1 ĐỐI VỚI TRẠM MẶT ĐẮT ĐẶT TẠI TP Hồ CHÍ MINH----------------------------------------------- 64
7.3. TÍNH TOÁN TUYẾN LÊN (UPLINK). ----------------------------------- 70
7. 4. TÍNH TOÁN KẾT NỐI ĐƯỜNG XUỐNG (DOWNLINK)------------- 76
CHƯƠNG 8: MÔ PHỎNG------------------------------------------------------------ 84
8.1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG MÔ PHỎNG---------------------------------------------- 84
8.2 LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT------------------------------------------------------------- 90
8.3. MÃ NGUỒN (CODE)-------------------------------------------------------------- 91

TẢI MIỄN PHÍ:
Code:
http://adf.ly/GJgSc


_________________
Hỗ trợ
E: echip2065@gmail.com
Skype: eng.haix
Gửi yêu cầu tài liệu tại đây : http://vnthuvien.forumvi.com/t2-topic
Hướng dẫn tải link adf.ly tại đây : http://vnthuvien.forumvi.com/t1-topic
Xem lý lịch thành viên http://vnthuvien.forumvi.com

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết